Naujo vartotojo registracija

Užpildykite žemiau pateiktus registracijos laukus

Taisyklės

 

Naudojimosi taisyklės

 • Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad asmuo, kuris pageidauja naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, privalo pateikti tam tikrus asmens duomenis. Visi pateikiami asmens duomenys, išskyrus el. pašto adresą, yra neverifikuojami, o už jų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo;
 • Vartotojo asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi:
  • sudarant ir vykdant elektroninių duomenų perdavimo sutartis;
  • siekiant nustatyti vartotojo asmenybę, kai vartotojas, naudodamasis paslaugomis, pažeidžia paslaugų sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles;
  • paslaugų vartotojų statistinės analizės pagal lyties ir amžiaus grupes tikslais. Atsižvelgdami į šios statistinės analizės rezultatus mes orientuojame savo teikiamų Interneto paslaugų asortimentą, pobūdį, taip pat Interneto svetainėse esančios reklamos pobūdį;
 • Mes įsipareigojame neparduoti, neatskleisti ir nenuomoti Jūsų asmens duomenų jokiam trečiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant Jūsų pavedimą (įskaitant ir paslaugų sutarties vykdymą) bei siekiant nustatyti vartotojo asmenybę, kai vartotojas, naudodamasis paslaugomis, pažeidžia paslaugų sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles;
 • Mes įsipareigojame imtis protingų priemonių Jūsų asmens duomenims, kuriuos mes tvarkome, apsaugoti, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Jūsų informacija mums yra siunčiama Internetu, ĮSPĖJAME, kad mes negalime užtikrinti visiško jos saugumo;
 • DRAUDŽIAMA naudotis mūsų paslaugomis pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles;
 • Mūsų siūloma paslauga yra kaip technologijos demonstratorius, todėl mes negarantuojame, kad ši paslauga visą laiką bus vienodai prieinama;
 • Mes pasiliekame teisę visiems mūsų klientams trumpuoju pranešimu (SMS) pranešti apie bet kokius mūsų teikiamų paslaugų sąlygų ar kokybės pasikeitimus;
 • Mes pasiliekame teisę be jokio išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimo sutartį, jei vartotojas nesilaiko kurios nors iš anksčiau nurodytų sąlygų.

Atsakomybės apribojimas

 • Invup.lt neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei patirtą moralinę, turtinę ar kitokią žalą, naudojantis Invup.lt paslaugomis.
 • Invup.lt pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio perspėjimo.
 • Invup.lt negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, Jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.